RV HYA

Observation Summary for RV HYA

Total observations:3Minimum magnitude: 8.200Maximum magnitude: 7.900
First observation:JD 2454482.475000\16 Jan 2008 23:24:00 UTLatest observation:JD 2457021.461000\29 Dec 2014 23:03:50 UT
Observation MethodNumber of Observations
Visual3

Summary by Year and Month

Summary by Observer